261 Running Events

261 Club

Albania

261 Club Albania Website

Takimet e vrapimit

Çdo javë ne lidhemi me njëra-tjetrën nëpërmjet mesazheve në faqen që grupi ka në Facebook, telefonatave ose mesazheve në telefon, për të mësuar kush do të vijë për vrap dhe në mënyrë që të presim e mblidhemi në vendin dhe kohën e caktuar. Vrapin e bëjmë zakonisht përreth Liqenit Artificial të Tiranës. 

Klubi i Tiranës ka një grup trajneresh ndërkombëtare. Nga Tirana është Brunilda Kondi, e cila në jetën e përditshme është mësuese anglishteje, mamaja e dy fëmijëve dhe gruaja e shtëpisë. Filloi të vraponte rreth dy vjet më parë, kur klubi i Tiranës ishte i sapokrijuar. Nëse e pyet pse vrapon: sepse i duket mënyrë e qetë për t’u larguar nga ditët e ngarkuara si edhe ushtrim i mirë mendor dhe fizik për të qenë e shëndetshme. Pjesa sociale, të qenit me gra të tjera, është po aq e rëndësishme. 

Fiona Guard është me origjinë nga Zelanda e Re. Ajo punon në Tiranë si eksperte mjedisi në projektin TAP. Trajnerja tjetër, Dara Li është vullnetare e Korpusit të Paqes në Tiranë. 

Takimet e vrapimit kërkojnë një orë përkushtim në javë që premton qetësimin e mendjes nga stresi i javës dhe përgjegjësitë e jetës së përditshme. Antarësimi në grup është i hapur dhe ofron një mënyrë të këndshme për të bërë shoqëri të reja me gra të tjera duke bërë ndërkohë diçka të shëndetshme për veten. Duke qenë anëtare e grupit 261 Fearless Tirana, bëhesh edhe pjesë e lëvizjes globale 261 Fearless që bashkon gratë guximtare e të forta në mbarë botën! 

Çfarë na karakterizon: 

  • Mirëpresim anëtaret e reja më ngrohtësi dhe respekt. 
  • Mbajmë në mendje të mirën e grupit dhe e promovojmë atë.  
  • Kemi qëndrim pozitiv dhe inkurajues. 
  • Vijmë në orar, të përgatitura dhe me humor të mirë. 
  • Duam dhe respektojmë mjedisim.

Meet Run

We get in touch through FB messages or phone calls/texts to find out who is coming and then meet at the time and place decided. Our usual runs are around the Artificial Lake, at the national park Tirana. 

There is a team of international coaches for the club in Tirana. The local coach is Brunilda Kondi, who in her regular life is an English teacher, a mother of two, and a wife. She started running about two years ago with the then brand-new 261 Fearless club. Running is a calm get-away from the busy days as well as a mental and physical exercise to stay healthy. The social part of it, being with other ladies, is as important. 

Fiona Guard is originally from New Zealand. She is currently working in Tirana as an environmental expert for the TAP project. The other coach is Dara Li who is a Peace Corps Volunteer in Tirana. 

The meet run requires a one-hour commitment that promises clearing the mind off the stress of the week and responsibilities of normal life. Being a member of the club is a free and fun way of meeting and socializing with other women while doing something good for yourself. By being a member of 261 Fearless Tirana, you are part of the global 261 Fearless movement that unites fearless, strong women around the world!     

What defines us: 

  • We welcome and respect new members. 
  • We keep in mind the interest of the group and promote it positively. 
  • We have a positive and encouraging attitude. 
  • We come on time, prepared, and with our best mood. 
  • We love and respect the environment


Klubi i Vrapimit 261 Shqipëri 

261 Fearless Club Albania është një grup vrapimi social për të gjitha gratë, pavarësisht moshës, peshës dhe mundësive. Vrapi nuk është garë dhe grupi solidarizohet me ritmin e ditës. Ne besojmë se sa më shumë pjesëtare të kemi në grup, aq më interesante bëhen takimet e përjavshme. 

Ky grup është pjesë e klubit ndërkombëtar 261 Fearless Inc. 

261 Fearless Inc. është organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 2015. Ajo u themelua nga vrapuesja pioniere, Kathrine Switzer, e para grua që vrapoi në Maratonën e Bostonit në vitin 1967. Qëllimi i organizatës është të përdorë vrapimin si mjet për të fuqizuar dhe bashkuar gratë nëpërmjet klubeve të vrapimit në vende të ndryshme, nëpërmjet programeve edukative, platformave të komunikimit dhe aktiviteteve të bazuara në vrapime sociale.  

Qëllimi ynë është të shpërbëjmë pengesat gjeografike në krijimin e një komuniteti global për gra që vrapojnë në bazë të aftësive të tyre të ndryshme për të vrapuar, me qëllim që të mbështesim, inkurajojmë dhe frymëzojmë njëra-tjetrën për krijimin e një ndjesie më pozitive për veten dhe largimin e frikërave e pengesave. Klubet 261 Fearless gjenden tashmë në tre kontinente e ato vazhdojnë të shtohen.

About 261 Club Albania

261 Fearless Club Albania is a non-competitive, social running group for women of all ages, sizes, and abilities. We believe the more members in the group, the merrier the runs. The club is part of the 261 Fearless Inc. 

Established in 2015, 261 Fearless Inc. is a global non-profit organization founded by pioneer runner Kathrine Switzer. We use running as a vehicle to empower and unite women through the creation of local running clubs, education programs, communication platforms and social running events. 

We aim to break down the barriers of geography and create a global community for women runners of all abilities to support, encourage, and inspire each other towards a positive sense of self and fearlessness. 261 Fearless Clubs can be found currently on five continents and there will be more soon.

Follow us

Mund të na kontaktoni në faqen tonë në FB, 261 Fearless Club Albania - Women's Running Club, me email në adresën 261tirana@gmail.com ose me telefon në numrin: +355692237317. 

You can get in touch with us via FB, 261 Fearless Club Albania - Women's Running Club, by emailing us at 261tirana@gmail.com, or by phone: +355692237317. 

Web: https://www.261fearless.org/261clubalbania/

 

Become a 261 Coach

and change women’s lives

» learn more